Giải pháp công nghệ 4.0 để quay hình

Giải pháp công nghệ 4.0 để quay hình.

ÁP DỤNG CHO CÁC PHÒNG HỌP QUỐC HỘI/ GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC/HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ.

Giải pháp này bao gồm camera PTZ, hệ thống Mic hội nghị & hệ thống AV của Hội nghị / Hội trường.
Từ hệ thống Mic, nút Nhấn để nói (PTT) sẽ kích hoạt các máy quay PTZ tới những vị trí đã được định trước cũng như  chuyển cảnh video để chiếu hình ảnh  đang quay lên hệ thống hiển thị.
Đây là hệ thống tích hợp AV tự động có thể ứng dụng nhiều cách khác nhau cho Chính phủ, Doanh Nghiệp, ...

hotline
Giỏ Hàng

HỖ TRỢ 24/7
Hotline: 08 8860 1166