Hệ thống lưu trữ và xử lý lỗi dễ dàng dùng cho Sản Xuất Chương Trình


Hệ thống lưu trữ và xử lý lỗi dễ dàng dùng cho Sản Xuất Chương Trình

Hệ thống Accusys dùng cho lưu trữ và phần mềm Archiware dùng để bảo vệ dữ liệu của bạn

Trong sản xuất chương trình, việc mất dữ liệu có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Một giải pháp khắc phục sự cố nhằm đảm bảo sản xuất liên tục trong trường hợp có sự cố xảy ra. Hệ thống lưu trữ và phần mềm P5 Synchronize làm việc cùng nhau một cách liền mạch và bảo mật dữ liệu sản xuất có giá trị.

Khôi phục lỗi dữ liệu dễ dàng


Lưu trữ dùng chung dành cho người làm bên ngành sản xuất chương trình là rất quan trọng về thời gian. Phần mềm P5 Synchronize sao chép dữ liệu vào bộ lưu trữ thứ cấp, tạo ra giải pháp chuyển đổi dự phòng trên bộ lưu trữ thứ cấp. Trong trường hợp khẩn cấp, việc chuyển đổi chỉ mất vài phút trước khi tất cả dữ liệu có sẵn để tiếp tục sản xuất. Ngoài ra, các phiên bản và ảnh chụp tệp tin dự phòng vẫn có thể được giữ lại.

Bằng cách sử dụng FSEvents, việc sao chép đã thay đổi có thể bắt đầu ngay lập tức mà không cần quét bộ nhớ. Điều này tiết kiệm hàng giờ của người dùng cuối. Khoảng thời gian giữa các lần đồng bộ hoá có thể thiết lập ngắn lại để đạt được mức độ bảo mật dữ liệu cao hơn.

 

hotline
Giỏ Hàng

HỖ TRỢ 24/7
Hotline: 08 8860 1166