Hệ thống tự động: Tìm người phát biểu/ diễn thuyết để quay hình

Hệ thống tự động:  Tìm người phát biểu/ diễn thuyết để quay hình

  1. Giải pháp này nhằm mở rộng phần mềm “Auto Tracking” vốn là một hệ thống độc lập. Người dùng cần phải kích hoạt hệ thống mỗi lần muốn dõi theo chuyển động của một đối tượng nào đó. Điều này nghĩa là phải có một người điều hành để hỗ trợ người dùng. Với gói giải pháp này sẽ giúp tự động hóa hệ thống theo dõi chuyển động này.
  2. Giải pháp này không cần người điều hành, người dùng có thể kích hoạt theo dõi chuyển động đối tượng qua bàn điều khiển cảm ứng.
  3. Đây là giải pháp hệ thống toàn diện mà trong đó máy quay PTZ được kết hợp với phần mềm Auto Tracking trở thành một sản phẩm giải pháp hệ thống.

hotline
Giỏ Hàng

HỖ TRỢ 24/7
Hotline: 08 8860 1166